Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi trò chơi không?

Không

Điều này sẽ yêu cầu sử dụng to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Không

Bạn đang hoạt động trong một trò chơi khác

Bạn có muốn kết thúc trò chơi đó và khởi chạy trò chơi này không

Không

Bạn đang hoạt động trong trò chơi

Bạn có muốn kết thúc trò chơi và thiết lập lại không

Không

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Bạn cần to reset the balance

Required coins
Số dư của bạn
Không

Bạn đang hoạt động trong trò chơi

Bạn có muốn kết thúc trò chơi, mua vé và đặt lại không

Không

Bạn không có đủ đồng xu để mua

Bạn sắp tham gia Giải đấu FTN

Phần thưởng tiền mặt trong giải đấu này sẽ được thanh toán bằng Fast Token (FTN) tương đương.

Tìm hiểu thêm về Fast Token (FTN)Ở đây

Bạn sẽ sử dụng một vé của bạn để tham gia giải đấu này.

Không tham gia
Tôi hiểu, tham gia

Last updated on 4/03/2020

 

Chào mừng bạn đến với socialtournaments.com (“Trang web”)

 1. Chúng Tôi Là Ai
 • Mục đích của chính sách bảo mật này là để thông báo cho bạn về cách công ty thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của cạn cũng như quyền của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.
 • Bằng cách truy cập Trang web của chúng tôi và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc và xem xét đầy đủ chính sách bảo mật này.
 • Công ty thừa nhận rằng, khi thu thập dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi bị ràng buộc bởi luật pháp Malta và sẽ xử lý dữ liệu cá nhân theo GDPR. Cán Bộ Bảo Vệ Dữ Liệu thông qua địa chỉ email: [email protected].
 • Mọi thông báo, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác mà bạn gửi tới Công ty sẽ được gửi bằng thư bảo đảm, yêu cầu nhận lại biên nhận hoặc bằng e-mail.Tất cả thông tin liên lạc được thực hiện bằng e-mail sẽ được coi là đã nhận được vào ngày làm việc tiếp theo ngày truyền tin.
 • Thông báo có thể được giải quyết như sau:
  • Email: _____________
  • Ghi Chú: __________
  • Địa chỉ: ____________

 

 1. Định nghĩa

Thuật ngữ viết hoa trong chính sách này sẽ có nghĩa được gán theo GDPR hoặc điều khoản và điều kiện của Trang web và sẽ được hiểu tương ứng.Hơn nữa, định nghĩa sau sẽ được áp dụng:

 • Tài khoản – tài khoản do Social Tournaments cung cấp khi dạn đăng ký và chấp nhận Điều khoản và điều kiện để sử dụng Trang web.
 • Người dùng cuối – bất kỳ người nào đăng ký tài khoản hoặc truy cập và duyệt Trang web (‘Bạn’, ‘Của bạn’);
 • GDPR– Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (EU) 2016/679, của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do của dữ liệu đó, và bãi bỏ chỉ thị 95/46/EC, như được sửa đổi hoặc thay thế và có hiệu lực theo thời gian; và
 • Dịch vụ –dịch vụ được cung cấp bởi Social Tournaments thông qua Trang web.

 

 1. Đối tượng

 • This Privacy Policy sets out the terms and conditions which the Company follows in order to protect the privacy of its End-Users. It describes the conditions under which We make any collection and processing of Your Personal Data in order to ensure their security and confidentiality.
 • The Company reserves the right to amend and update this Privacy Policy, whenever it deems appropriate, and any changes thereof shall come in force and effect from the instance they appear online on the Website. Any substantial modifications to this Privacy Policy will communicated to You.

 

 1. Nguyên tắc xử lý dữ liệu

  • Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền cơ bản và coi việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu.Theo đó, khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau:

   • Chúng tôi chỉ gửi dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý hợp pháp và công bằng, Chúng tôi duy trì sự minh bạch hoàn toàn đối với cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
   • Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp như được nêu trong chính sách bảo mật này và chúng tôi không xử lý thêm theo bất kỳ cách nào không phù hợp với các mục đích này;
   • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết và phù hợp với mục đích mà dữ liệu đó được thu thập;
   • Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là chính xác, khi cần thiết, được cập nhật liên quan đến mục đích xử lý, thực hiện tất cả bước hợp lý để xóa hoặc sửa ngay lập tức trong trường hợp không chính xác; và
   • Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo cách đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu bằng cách sử dụng biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp.
  • Nói chung, chúng tôi tuân thủ tất cả nghĩa vụ theo luật định hiện hành, tư cách là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 • Các loại dữ liệu cá nhân được thu thập

Công ty thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân sau:

 • Tại thời điểm đăng ký Tài khoản của bạn:
 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Địa chỉ email (Hai dòng địa chỉ, thành phố, mã zip, quốc gia)
 • Ngày sinh
 • Chi tiết thanh toán (ví dụ: Skrill hoặc Neteller)
 • Tại thời điểm bạn truy cập và sử dụng Trang web:
 • Địa chỉ IP
 • Dữ liệu thiết bị của người dùng cuối
 • Dữ liệu truyền thông chung
 • Duyệt dữ liệu
 • Thông tin về sở thích của người dùng liên quan đến Trang web
  • Dành cho Người chiến thắng trước khi được trao Giải thưởng
 • Thông tin nhận dạng (ví dụ: Bản quét hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước hợp lệ do chính phủ cấp)
 • Số an sinh xã hội (đối với người Hoa Kỳ)
 • Chi tiết cần thiết để sử dụng tài khoản thanh toán (tài khoản Neteller và Skrill)
 • Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác do bạn trực tiếp cung cấp trong quá trình tương tác với chúng tôi.

 

 1. Mục đích và cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

 • Công ty có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ của mình theo điều khoản và điều kiện và tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình, cho mục đích sau:
 • Quản trị và phát triển Trang web và dịch vụ;
 • Nâng cao trải nghiệm của người dùng cuối, bao gồm việc cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa và cải tiến Trang web cũng như dịch vụ;
 • Phát triển sản phẩm, tiện ích và dịch vụ mới;
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn giao dịch gian lận và hoạt động bất hợp pháp khác và bảo vệ quyền của bạn và công ty;
 • Thu thập, xử lý và thực hiện thống kê, nghiên cứu và phân tích thông tin khác để cải thiện trang web và dịch vụ;
 • Xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Trang web.
 • Công ty chỉ có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự đồng ý hợp pháp của bạn cho mục đích sau:
 • Vì mục đích giao tiếp thương mại, tiếp thị và quảng cáo dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba qua SMS, điện thoại, e-mail, internet, fax, thư, phương tiện truyền thông xã hội và/hoặc bất kỳ kênh liên lạc thích hợp nào khác.
 • Đối với mục đích nghiên cứu và/hoặc phân tích thị trường được cá nhân hóa để hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích, mối quan tâm, trải nghiệm và/hoặc thói quen của bạn với tư cách là người tiêu dùng.
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ lúc nào bằng văn bản chi tiết liên hệ của chúng tôi được đề cập trong chính sách này. Việc rút lại sự đồng ý của bạn không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạb trước khi thu hồi.

 

 1. Người nhận dữ liệu

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi được thực hiện theo hợp đồng buộc Bộ xử lý Dữ liệu phải có cùng mức độ bảo vệ dữ liệu được cung cấp theo chính sách bảo mật này.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra việc truyền dữ liệu như vậy, Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả bước hợp lý có thể để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn như ở Liên minh Châu Âu và tuân theo chính sách bảo mật và luật hiện hành. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách bảo mật để phản ánh việc truyền dữ liệu xuyên biên giới và biện pháp bảo vệ có liên quan cho quyền riêng tư của bạn.
 • Trong trường hợp chúng tôi được yêu cầu bởi tòa án hoặc cơ quan hành chính khác, theo cuộc điều tra liên quan đến hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trong bất kỳ trường hợp nào khác mà chúng tôi bị ràng buộc về mặt pháp lý để làm như vậy, Công ty có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho cơ quan công quyền trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành.

 

 1. Bảo Mật và Bảo Mật Dữ Liệu

 • Để đảm bảo việc sử dụng hợp lý và toàn vẹn dữ liệu cá nhân của bạn và để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tình cờ, xử lý, xóa, thay đổi hoặc sử dụng khác, công ty áp dụng chính sách nội bộ phù hợp và thực hiện tất cả biện pháp bảo mật về tổ chức, kỹ thuật và thủ tục phù hợp, như cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với pháp luật và quy định hiện hành.
 • Việc công ty xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được tiến hành theo đảm bảo tính bảo mật và an toàn, có tính đến những phát triển mới nhất, chi phí triển khai và tính chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của việc xử lý, cũng như rủi ro đối với bạn. các quyền và tự do, được áp dụng trong từng trường hợp.
 • Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được xử lý bởi nhân viên được ủy quyền của công ty, bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt.

 

 1. Lưu giữ dữ liệu cá nhân
 • Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích xử lý có liên quan được giải thích trong chính sách, theo các nguyên tắc hạn chế lưu trữ và tối thiểu hóa dữ liệu.
 • Ngoài ra, công ty có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn sau khi hết hạn mục đích xử lý có liên quan trong các trường hợp hạn chế sau:
 • Trong trường hợp có nghĩa vụ pháp lý theo quy định pháp luật có liên quan.
 • Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào chống lại công ty, miễn là cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền và bất kỳ cơ quan công quyền nào khác.
 • Sau thời gian lưu giữ, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và hệ thống của chúng tôi.
 • Để biết thêm thông tin về điều khoản lưu giữ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected].

 

 1. Quyền của bạn

  • Bạn có quyền:
 • Để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin liên quan đến quá trình xử lý và nhận một bản sao của chúng.
 • Để yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ điểm không chính xác nào hoặc bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bị thiếu của bạn.
 • Để yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.
 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng.
 • Để yêu cầu tính chuyển của dữ liệu cá nhân của bạn tới một bộ điều khiển dữ liệu khác ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy.
 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp được pháp luật quy định rõ ràng.
 • Để phản đối quyết định được đưa ra chỉ dựa trên cơ sở xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, có tác động đến bạn hoặc ảnh hưởng đáng kể đến Bạn.
 • Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến mục 10.1 ở trên phải được gửi bằng văn bản tới Khiếu [email protected].
 • Chúng tôi sẽ trả lời bất kỳ yêu cầu nào của bạn trong vòng một (1) tháng kể từ khi nhận được. Khi có thông báo trước, thời hạn này có thể được kéo dài thêm hai (2) tháng nữa nếu cần thiết, có tính đến mức độ phức tạp của yêu cầu và số lượng bất kỳ yêu cầu đang chờ xử lý nào khác. Trong trường hợp từ chối yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ cung cấp lý do liên quan.
 • Nếu yêu cầu của bạn không đáp ứng các yêu cầu của luật hiện hành, Chúng tôi có quyền: (a) áp dụng một khoản phí hợp lý, có tính đến chi phí hành chính để cung cấp thông tin hoặc truyền đạt hoặc thực hiện hành động được yêu cầu, hoặc (b) từ chối yêu cầu của bạn.
 • Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về danh tính của cá nhân gửi yêu cầu, chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin cần thiết để xác nhận danh tính của họ.
 • Nếu quyền của bạn bị xâm phạm, bạn có quyền gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên Bảo vệ dữ liệu và thông tin tại trang web sau File a complaint – IDPC

 

 1. Nghĩa vụ của bạn

 • Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, bạn thừa nhận rằng bạn được yêu cầu cung cấp dữ liệu thực tế, chính xác và đầy đủ của bạn theo yêu cầu của công ty. Hơn nữa, bạn phải thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin của bạn để đảm bảo thông tin được cập nhật và chính xác.
 • Nếu bạn bị phát hiện vi phạm nghĩa vụ hoặc nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp là sai hoặc không đầy đủ hoặc theo bất kỳ cách nào trái với luật hiện hành hoặc chính sách bảo mật này, chúng tôi có quyền từ chối đơn đăng ký của bạn hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, bạn không có quyền đối với bất kỳ khoản bồi thường nào do đơn đăng ký của Bạn bị từ chối hoặc tài khoản của Bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt.
 1. Cookie