Użysz monet ze swojego konta aby dołączyć do tego turnieju.
Możesz zresetować swój obecny wynik i spróbować ponownie.
Gdy to zrobisz, Twój obecny postęp zostanie nieodwracalnie usunięty i zaczniesz od nowa.
Required coins
Twoje konto
Użyj monet i dołącz
Zresetuj i spróbuj ponownie
Anuluj

Czy na pewno chcesz wyjść z gry?

NE
Tak

Będzie to wymagało to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

NE
Tak

Jesteś już aktywny w innej grze

Czy chcesz zakończyć tamtą grę i uruchomić tę?

NE
Tak

Jesteś już aktywny w grze

Czy chcesz zakończyć grę i zresetować ją?

NE
Tak

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Musisz to reset the balance

Required coins
Twoje konto
NE
Tak

Jesteś już aktywny w grze

Czy chcesz zakończyć grę, kupić bilet i zresetować

NE
Tak

Nie masz wystarczającej ilości monet, aby dokonać zakupu

ZA chwilę DOŁĄCZYSZ DO TURNIEJU FTN

Nagrody pieniężne w tym turnieju zostaną wypłacone w ekwiwalencie Fasttoken (FTN).

Przeczytaj więcej o Fasttoken (FTN) w naszym Przewodniku po metodach płatności Fasttoken (FTN).tutaj

Zużyjesz jeden bilet ze swojego ekwipunku by dołączyć do tego turnieju.

Nie dołączaj
Rozumiem, dołącz

Ostatnia aktualizacja 29 stycznia 2021

zasady i warunki korzystania ze strony

Niniejsze Zasady i Warunki (dalej zwane „Umową”) regulują korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej www.socialtournaments.com („Strona”) oraz Socialtournaments.com, narzędzia do gier społecznościowych opartego na systemie RNG („Platforma”).

Zakładając konto i biorąc udział w Turniejach, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tej Umowy  oraz wszelkich dodatkowych warunków i zasad które mogą zostać nałożone przez Social Tournaments od czasu do czasu.

Mamy prawo, według własnego uznania, w każdym dowolnym czasie, by dokonać modyfikacji w tej Umowie, a każda zmiana staje się wiążąca z momentem jej umieszczenia na Stronie. Powinieneś sprawdzać tę Umowę od czasu do czasu, by mieć pewność posiadania najaktualniejszych zasad i warunków użytkowania Strony i Platformy. Co więcej, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji treści Strony w dowolnym czasie bez uprzedniego poinformowania i nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do innych stron za żadne potencjalne konsekwencje tych zmian. Mamy prawo wstrzymać, zakończyć lub ograniczyć dostęp do dowolnej części Strony i/lub Platformy w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania.

Tę Umowę należy rozumieć jako całość, łącznie z wszelkimi zasadami i warunkami specyficznymi dla Turniejów, które mogą obowiązywać od czasu do czasu.

 

1. Dostęp do Strony i utworzenie konta

1.1. Turnieje są dostępne dla każdego użytkownika posiadającego 18 lub więcej lat. Rejestrując się, potwierdzasz i gwarantujesz że masz ponad 18 lat, lub jesteś pełnoletni(a) według przepisów obowiązujących w jurysdykcji wobec której masz obowiązek prawny, i które umożliwiają Ci legalny udział w turniejach. Zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania dokładności i poprawności wszelkich podanych przez Ciebie danych w procesie rejestracji. W przypadku niezgodności lub braku możliwości potwierdzenia dowolnych z podanych danych, zastrzegamy prawo do poproszenia Cię o dodatkowy dowód celem weryfikacji. Jeżeli w dalszym ciągu nie będziemy w stanie potwierdzić szczegółów podanych przez Ciebie, zastrzegamy sobie prawo do zablokowania Twojego konta i wstrzymania wszelkich płatności z tytułu zdobytych nagród, aż do momentu uzyskania dowodów umożliwiających weryfikację podanych danych według naszego uznania.

1.2. Pracownicy Social Tournaments, ich bliscy krewni i wszyscy inni powiązani z organizacją lub przetwarzaniem Turniejów, nie mogą być stroną tej Umowy.

1.4. Uczestnictwo w Turniejach jest wolne od wszelkich opłat i nie może być od Ciebie wymagane dokonanie żadnego zakupu by móc wziąć udział w Turnieju.

1.5. Jeżeli znajdujesz się na terenie następujących krajów, nie masz dostępu oraz nie możesz brać udziału w Turniejach oferowanych na Platformie: Kentucky, Idaho, Waszyngton, Nevada (USA), Wielka Brytania, Australia, Korea Północna, Ukraina, Rumunia, Serbia, Indie, Malta, Czarnogóra, Holandia, Antyle Holenderskie, Antigua i Barbuda oraz w każdym innym stanie lub kraju który zostanie dodany (dalej zwane razem „Zabronione Kraje”). Social Tournaments zastrzega sobie prawo do zmiany listy Zabronionych Krajów w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez uprzedniego poinformowania, oraz do wstrzymania lub anulowania wszelkich płatności z tytułu zdobytych nagród w wyniku uczestnictwa w Turniejach, jeżeli Social Tournaments odkryje, że użytkownik korzysta z Platformy przebywając na terenie kraju z listy Zabronionych Krajów.

 

2. Tworzenie konta

2.1. By wziąć udział w Turniejach, musisz stworzyć swoje konto Social Tournaments (dalej zwane „Konto”). Możesz je założyć korzystając z następującego adresu WWW: socialtournaments.com.

2.2. By móc brać udział w Turniejach, w trakcie tworzenia konta jesteś zobowiązany(a) do podania danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz preferowanego sposobu wypłaty nagród (np. Skrill, Neteller lub konto baknowe). Wszelki dane osobowe zbierane przez Social Tournaments są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych osobowych opisanych w części 5 tej Umowy.

2.3. Masz możliwość wykonania własnego wirtualnego awatara, który może reprezentować Twoje konto (dalej zwany „Awatarem”). Wszystkie Awatary podlegają akceptacji do użycia (nie zależnie czy w Turnieju, czy w profilu gracza) przez Social Tournaments, według naszego własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub odrzucenia w dowolnym momencie Awatara użytego w koncie gracza lub w Turnieju.

2.4. Masz prawo do założenia tylko jednego Konta. Zakładając je, wyrażasz zgodę na dyskwalifikację z brania udziału w dowolnym Turnieju, w dowolnym momencie, jeżeli będziesz posiadał więcej niż jedno konto.

 

3. Nagrody

3.1. Każdy gracz uznany przez Social Tournaments za bycie zwycięzcą Turnieju (dalej „Zwycięzca”), może być uprawniony do otrzymania nagrody jako Zwycięzca, gdzie nagroda może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny (dalej „Nagroda”), określona przez Social Tournaments według własnego uznania od czasu do czasu. Potwierdzasz i akceptujesz, że Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie kwestie podatkowe wynikające z tytułu wygranej oraz zgadzasz się w pełni zwolnić Social Tournaments z wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z tytułu przyznania Ci Nagrody.

3.2. Jednocześnie zgadzasz się i akceptujesz, że Social Tournaments zastrzega sobie prawo do przyznania lub wstrzymania dowolnej Nagrody wedle własnego uznania; oraz że za złamanie postanowień tej Umowy, lub Obowiązującego Prawa (zdefiniowanego w punkcie 3.7 tej Umowy), lub w przypadku niespełnienia jakichkolwiek uzasadnionych żądań dalszych informacji od Social Tournaments, Nagroda dla Gracza może zostać anulowana.

3.3. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszystkie Nagrody i ich Zwycięzcy będą wypisani na stronie socialtournaments.com/results. Nagrody nie można przenieść na inną osobę. Nagrody zależą od dostępności i zastrzegamy sobie prawo do wymiany dowolnej Nagrody na inną, o tej samej wartości, bez uprzedzenia.

3.4. Zwycięzca będzie poinformowany w ciągu 48 godzin od finalizacji Turnieju, wiadomością e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w Koncie. Jeżeli nie będzie możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni roboczych od momentu wysłania wiadomości e-mail, zastrzegamy sobie prawo odebrania Nagrody i wybrania nowego Zwycięzcy według naszego uznania.

3.5. Powiadomimy Zwycięzcę o sposobie transferu Nagrody od Social Tournaments do Zwycięzcy.

3.6. Decyzje dotyczące wszelkich spraw związanych z Turniejami oraz Platformą podejmowane są według naszego, wyłącznego uznania.

3.7. Jako warunek do otrzymania Nagrody, akceptujesz, że Social Tournaments zastrzega sobie prawo do wnioskowania o dodatkowe informacje i dokumenty (według naszego własnego uznania) niezbędne do celów zgodności, zasad i regulacji wobec których Social Tournaments (lub każda inna jednostka należąca do tej samej grupy firm co Social Tournaments) jest zobowiązana przestrzegać (zwane dalej „Obowiązującym Prawem”). Żadna Nagroda nie zostanie CI przyznana dopóki nie będziesz przestrzegał(a) wszelkich uzasadnionych próśb o dodatkowe informacje lub dokumenty ze strony Social Tournaments. W szczególności, każdy Zwycięzca jest zobowiązany dostarczyć wszelkie informacje i dokumenty niezbędne dla Social Tournaments do przestrzegania zobowiązań wynikających z Obowiązującego Prawa, również związanymi z zobowiązaniami podatkowymi. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że przekazanie Nagrody może trwać do 14 dni po otrzymaniu przez Social Tournaments niezbędnych informacji i/lub dokumentów.

3.8. Wszelkie nieprzestrzeganie wniosków Social Tournaments o dodatkowe informacje lub dokumenty wynikające z tej Umowy może skutkować zawieszeniem lub blokadą Twojego Konta.

3.9. Jeżeli przebywasz poza granicami Uni Europejskiej, Nagrody zostaną Ci wypłacone tylko za pomocą portfela elektronicznego (Skrill lub Neteller).

 

4. Turnieje

4.1. Platforma nie jest w żadnym stopniu sponsorowana, administrowana lub powiązana z Facebookiem, Twitterem lub żadną inną siecią społecznościową w której Turnieje są reklamowane.

4.2. Social Tournaments zastrzega prawo do zawieszenia, anulowania lub przesunięcia dowolnego Turnieju w dowolnym momencie, oraz bez uprzedzenia. Informacja o każdym zawieszeniu, anulowaniu lub przesunięciu Turnieju będzie niezwłocznie przekazana do wszystkich graczy biorących w nim udział.

4.3. Social Tournaments zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub anulowania Twojego uczestnictwa w Turnieju w dowolnym momencie. Decyzja Social Tournaments dotycząca Twojego udziału w Turnieju jest ostateczna i nie może być kwestionowana przez Ciebie ani innych uczestników Turnieju.

4.4. Social Tournaments zastrzega sobie prawo oferowania Turnieju konkretnej grupie użytkowników.

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Korzystając z Platformy lub Strony wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Social Tournaments (oraz wszystkich przez nas upoważnionych podmiotów przetwarzających) Twoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami wszelkich Obowiązujących Praw oraz zgodnie z Polityką Prywatności Social Tournaments.

5.2. Zakładając Konto i biorąc udział w Turniejach, Zwycięzca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy gracza i Awatara w dowolnym, publicznie dostępnym materiale. Wszystkie dane osobowe Zwycięzcy oraz innych użytkowników będą przetwarzane zgodnie z wszelkimi Obowiązującymi Prawami.

5.3. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Polityki Prywatności, przyjmujesz do wiadomości że masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Social Tournaments poprzez żądanie zamknięcia Twojego Konta, a zamknięcie Twojego Konta skutkuje zakończeniem przetwarzania Twoich danych osobowych przez Social Tournaments.

 

6. Zamknięcie konta

6.1. Niniejszym oświadczasz że przyjmujesz do wiadomości, że Social Tournaments zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego Konta według własnego uznania, w szczególności w przypadku gdy jakakolwiek aktywność na Twoim Koncie zaprzecza Obowiązującym Prawom lub gdy jest ono wykorzystywane do nielegalnych celów, w tym między innymi do prania pieniędzy.

6.2. W momencie zamknięcia Konta, nie będziesz już miał(a) dostępu do Twojego Konta oraz żadnych Turniejów oferowanych na Platformie. Twój udział w jakimkolwiek trwającym Turnieju zostanie anulowany i nie będziesz miał(a) prawa do otrzymywania żadnych Nagród.

 

7. Własność intelektualna

7.1. Na potrzeby tej Umowy, „Własność intelektualną” oznaczają wynalazki, projekty, formuły, know-how, procesy, metody biznesowe, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, prawa autorskie, kod, pomysły, pisma, ilustracje, fotografie związane z marką Social Tournaments, oraz każdy inny materiał opisujący lub ilustrujący taką własność, czy to w formie papierowej, czy cyfrowej.

7.2. Wszystkie Własności intelektualne pozostają przez cały czas własnością Social Tournaments. Wszelkie prawa Własności intelektualnej powstałe w wyniku niniejszej Umowy lub korzystania z Platformy, należą do Social Tournaments.

 

8. Skargi

Masz prawo składać skargi poprzez adres e-mail: [email protected]. Social Tournaments dołoży wszelkich starań by rozwiązywać skargi niezwłocznie.

 

9. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1. Niniejszym oświadczasz że Social Tournaments nie będą winne za którykolwiek z poniższych rodzajów strat lub szkód, nawet jeśli strona została poinformowana o możliwości takiej straty lub szkody:

9.1.1. Straty pośrednie lub wtórne; lub

9.1.2. Utrata zysków, przychodów, kontraktów lub oszczędności.

9.2. Social Tournaments nie są odpowiedzialne za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Social Tournaments, w przypadku których Social Tournaments nie będą w stanie realizować swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, oraz gdy brak takiej możliwości nie jest związana z winą lub zaniedbaniem ze strony Social Tournaments (dalej zwane „Zdarzenie siły wyższej”). Jeżeli Zdarzenie siły wyższej uniemożliwia Social Tournaments istotne wypełnianie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, oraz gdy trwa ono dłużej niż 10 dni, masz prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez pisemne wypowiedzenie.

9.3. Social Tournaments nie odpowiadają za żadne ryzyko związane z technologią używaną na Platformie lub w związku z Kontem, w tym między innymi za awarię sprzętu, oprogramowania, połączeń internetowych, ryzyko wprowadzenia złośliwego oprogramowania oraz wszelkie inne ryzyka związane z osobami trzecimi, które mogą uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony lub Platformy. Social Tournaments nie będą odpowiedzialne za utratę informacji wynikającą z jakiejkolwiek awarii technicznej związanej z zasilaniem Witryny lub Platformy.