Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi trò chơi không?

Không

Điều này sẽ yêu cầu sử dụng to be utilized.

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Không

Bạn đang hoạt động trong một trò chơi khác

Bạn có muốn kết thúc trò chơi đó và khởi chạy trò chơi này không

Không

Bạn đang hoạt động trong trò chơi

Bạn có muốn kết thúc trò chơi và thiết lập lại không

Không

Your Balance will be reset to STC and all your progress for the day will be lost. Are you sure you want to proceed?

Bạn cần to reset the balance

Required coins
Số dư của bạn
Không

Bạn đang hoạt động trong trò chơi

Bạn có muốn kết thúc trò chơi, mua vé và đặt lại không

Không

Bạn không có đủ đồng xu để mua

Bạn sắp tham gia Giải đấu FTN

Phần thưởng tiền mặt trong giải đấu này sẽ được thanh toán bằng Fast Token (FTN) tương đương.

Tìm hiểu thêm về Fast Token (FTN)Ở đây

Bạn sẽ sử dụng một vé của bạn để tham gia giải đấu này.

Không tham gia
Tôi hiểu, tham gia

Cập nhật lần cuối vào ngày 29 tháng 1 năm 2021

Các Điều khoản và Điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện dưới đây (“Thỏa thuận”) sẽ quản lý việc bạn sử dụng www.socialtournaments.com/vi/ (“Website”) và Socialtourectors.com, trò chơi mạng xã hội dựa trên RNG (“Nền tảng”).

Bằng cách tạo tài khoản và tham gia Các giải đấu, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này và bất kỳ điều kiện và quy tắc bổ sung nào khác có thể được ban hành bởi Social Tournaments vào từng thời điểm.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình thay đổi và hoặc sửa đổi Thỏa thuận này, vào bất kỳ lúc nàovà những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau thời điểm chúng được đăng trên Trang web. Bạn nên đọc lại lại Thỏa thuận này theo định kỳ để biết được các điều khoản và điều kiện mới nhất liên quan đến việc sử dụng Website và Nền tảng. Hơn nữa, Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa nội dung của Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào dưới bất kỳ hình thức nào về hậu quả có thể xảy ra do những thay đổi đó. Chúng tôi có thể tạm ngừng, ngừng hoàn toàn hoặc hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ mục nào của Website và / hoặc Nền tảng – bất kỳ lúc nào và không cần thông báo.

Thỏa thuận này sẽ được đọc cùng với mọi điều khoản và điều kiện dành riêng cho từng Giải đấu cụ thể và có thể được áp dụng vào một số thời điểm nhất định.

  1. Truy cập vào Website và Tạo Tài khoản

1.1 Các Giải đấu có sẵn cho người dùng từ 18 tuổi trở lên truy cập. Bằng cách đăng ký, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn trên 18 tuổi hoặc cao hơn độ tuổi hợp pháp tối thiểu theo quy định của nơi cư trú của bạn và theo luật áp dụng cho bạn, được phép tham gia Các giải đấu một cách hợp pháp . Công ty có quyền thực hiện kiểm tra xác minh để xác nhận tính chính xác của tất cả các chi tiết nội dung đăng ký tài khoản mà bạn cung cấp. Khi việc kiểm tra này không thể xác minh tuổi của bạn, Công ty có quyền yêu cầu bạn cung cấp thêm bằng chứng. Nếu chúng tôi vẫn không thể xác nhận bất kỳ nội dung nào do bạn cung cấp, chúng tôi có quyền đình chỉ tài khoản của bạn hoặc giữ lại các khoản thanh toán của bất kỳ Giải thưởng nào cho đến khi chúng tôi nhận được bằng chứng thỏa đáng, theo quyết định riêng của chúng tôi.

1.2 Nhân viên của Social Tournaments, người thân của họ và bất kỳ ai có liên quan đến tổ chức hoặc giám khảo của Các giải đấu không được tham gia Thỏa thuận này.

1.4 Bạn sẽ không bị tính phí tham gia khi tham gia Các giải đấu và bạn sẽ không bắt buộc phải chi một khoản mua sắm nào để tham gia Giải đấu.

1.5 Nếu Bạn sống ở các quốc gia sau, Bạn sẽ không thể và không được phép truy cập hoặc tham gia bất kỳ Giải đấu nào được cung cấp trên Nền tảng: Kentucky (Mỹ), Anh, Úc, Triều Tiên, Ukraine, Romania, Serbia, Ấn Độ, Colombia, Antilles thuộc Hà Lan, Idaho, Washington và Nevada, Antigua và Barbuda, Malta và bất kỳ tiểu bang hoặc quốc gia nào khác mà Công ty có thể xác định (gọi chung là “Các quốc gia bị cấm”). Social Tournaments có quyền sửa đổi danh sách các quốc gia bị cấm vào bất kỳ lúc nào và theo  quyết định riêng của mình mà không cần thông báo trước hoặc giữ lại hoặc hủy phần thưởng của bất kỳ Giải thưởng nào được trao cho người tham gia Giải đấu nếu Social Tournaments nhận thấy rằng người đó đang truy cập Nền tảng từ một trong các khu vực thuộc các quốc gia bị cấm.

  1. Tạo tài khoản

2.1 Bạn phải tạo tài khoản người dùng với Social Tournaments để tham gia bất kỳ Giải đấu nào (“Tài khoản”). Bạn có thể tạo một Tài khoản bằng cách truy cập vào liên kết sau: www.socialtouraries.com.

2.2. Khi tạo Tài khoản và để đủ điều kiện tham gia Giải đấu, Bạn phải cung cấp dữ liệu cá nhân, bao gồm: Tên, địa chỉ email và thông tin tài khoản thanh toán của Bạn (ví dụ Skrill hoặc Neteller). Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập bởi Social Tournaments sẽ được xử lý theo luật bảo vệ dữ liệu có liên quan được quy định tại Khoản 5 của Thỏa thuận này.

2.3 Bạn phải thiết lập một hình đại diện ảo và hình đại diện ảo đó sẽ đại diện cho Tài khoản của Bạn trong Giải đấu (“Avatar”). Tất cả các Avatar sẽ được duyệt bởi Social Tournaments theo quyết định riêng của mình trước khi Bạn sử dụng Avatar đó (cho dù là trong Giải đấu hay đăng trên Tài khoản) và Bạn chấp nhận rằng Social Tournaments theo quyết định riêng của mình có quyền tạm dừng, hạn chế hoặc từ chối bất kỳ lúc nào bất kỳ Avatar nào được sử dụng trên Tài khoản hoặc cho Giải đấu.

2.4 Bạn chỉ được quyền mở một Tài khoản do Bạn đứng tên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn có thể không đủ tư cách tham gia bất kỳ Giải đấu nào vào bất kỳ lúc nào nếu Bạn có nhiều Tài khoản mang tên Bạn.

  1. Giải thưởng

3.1 Bất kỳ người dùng nào được Social Tournaments xác định là “Người chiến thắng” của Giải đấu (“Người chiến thắng”) có thể được nhận giải thưởng với tư cách là Người chiến thắng trong đó giải thưởng có thể là tiền hoặc phi tiền tệ (“Giải thưởng”), theo quyết định của Social Tournaments tại từng thời điểm. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ thuế nào phát sinh từ việc Bạn nhận được Giải thưởng và đồng ý bồi thường đầy đủ cho Social Tournaments đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế nào phát sinh do Giải thưởng được trao cho Bạn.

3.2 Bạn đồng ý và chấp nhận rằng Social Tournaments có quyền cấp hoặc giữ lại bất kỳ Giải thưởng nào theo quyết định hợp lý của mình; và bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này hoặc Luật áp dụng (được định nghĩa tại Khoản 3.7 của Thỏa thuận này) hoặc không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hợp lý nào về việc cung cấp thêm thông tin từ Social Tournaments có thể dẫn đến việc hủy trao Giải thưởng cho Người chiến thắng bởi Social Tournaments.

3.3 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả Giải thưởng và Người chiến thắng sẽ được liệt kê trên www.socialtourboards.com/results. Giải thưởng không thể chuyển nhượng. Giải thưởng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và Chúng tôi có quyền thay thế bất kỳ Giải thưởng nào bằng Giải thưởng khác có giá trị tương đương mà không cần thông báo.

3.4 Người chiến thắng sẽ được thông báo qua email bằng địa chỉ email được liên kết với Tài khoản trong vòng bốn mươi tám (48) giờ sau khi hoàn thành kết quả của Giải đấu. Nếu không liên lạc được với Người chiến thắng hoặc Người chiến thắng không nhận Giải thưởng trong vòng bảy (7) ngày làm việc sau khi thông báo qua email, Chúng tôi có quyền thu hồi Giải thưởng và lựa chọn Người chiến thắng thay thế theo quyết định riêng của chúng tôi.

3.5 Chúng tôi sẽ thông báo cho Người chiến thắng về phương thức mà chúng tôi sẽ chuyển Giải thưởng từ Social Tournaments cho Người chiến thắng.

3.6 Các quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến bất kỳ Giải đấu nào và Nền tảng sẽ do Social Tournaments quyết định.

3.7 Như một điều kiện để nhận Giải thưởng, Bạn đồng ý rằng Social Tournaments có quyền đưa ra các yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin và tài liệu hợp lý (theo quyết định riêng của Social Tournaments) cần thiết để tuân thủ bất Luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành đối với Social Tournaments (hoặc bất kỳ tổ chức nào thuộc cùng một nhóm công ty với Social Tournaments) phải tuân thủ (“Luật áp dụng”). Sẽ không có Giải thưởng nào được trao cho Bạn trừ khi Bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu hợp lý về cung cấp thông tin và tài liệu bổ sung của Social Tournaments. Cụ thể, bất kỳ Người chiến thắng nào cũng phải cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết cho Social Tournaments để có thể tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các yêu cầu về tuân thủ thuế. Tại đây, bạn xác nhận và đồng ý rằng có thể mất đến mười bốn (14) ngày làm việc để nhận được Giải thưởng sau khi Social Tournaments nhận được thông tin và tài liệu bổ sung.

3.8 Bất kỳ hành động không tuân theo yêu cầu cung cấp thêm thông tin và tài liệu của Social Tournaments theo Thỏa thuận này đều có thể dẫn đến việc tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn.

3.9 Nếu Bạn cư trú bên ngoài Liên minh Châu Âu, Giải thưởng sẽ được thanh toán và có thể được rút từ tài khoản Ví điện tử Skrill hoặc Neteller của bạn.

  1. Giải đấu

4.1 Nền tảng không được tài trợ, xác nhận hoặc quản lý hoặc được liên kết với Facebook, Twitter hoặc bất kỳ mạng xã hội nào khác mà tại đó (các) Nền tảng và Giải đấu được quảng cáo.

4.2 Social Tournaments có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc lên lịch lại bất kỳ Giải đấu nào vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Việc tạm dừng, hủy bỏ hoặc lên lịch lại của Giải đấu sẽ được Social Tournaments thông báo cho những người tham gia sớm nhất có thể.

4.3 Social Tournaments có quyền đình chỉ và / hoặc hủy bỏ việc bạn tham gia Giải đấu bất kỳ lúc nào. Quyết định của Social Tournaments về việc Bạn tham gia và đủ điều kiện tham gia Giải đấu là quyết định cuối cùng và có thể không xảy ra tranh chấp với Bạn hoặc bất kỳ người tham gia nào khác trong Giải đấu.

4.4 Social Tournaments có quyền cung cấp Giải đấu cụ thể cho một nhóm khách hàng cụ thể.

  1. Bảo vệ dữ liệu

5.1 Bằng việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc Website, theo đó bạn đồng ý cho phép dữ liệu cá nhân của bạn tại được xử lý Social Tournament  (và bất kỳ đơn vị xử lý nào khác được ủy quyền), tuân theo các quy định của các Luật hiện hành và theo Chính sách quyền riêng tư của Social Tournament.

5.2 Bằng cách tạo Tài khoản và tham gia Giải đấu, Người chiến thắng xác nhận và đồng ý để Social Tournaments công bố tên và Avatar của họ trong bất kỳ tài liệu công khai nào. Mọi dữ liệu cá nhân của Người chiến thắng hoặc bất kỳ Người dùng cuối nào sẽ chỉ được sử dụng tuân thủ theo tất cả các Luật hiện hành.

5.3 Tuy nhiên, dựa trên các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư, Bạn nhận thức rằng Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của Bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Social Tournaments bằng cách yêu cầu đóng Tài khoản của Bạn và mọi việc đóng Tài khoản của Bạn sẽ dẫn đến việc Social Tournaments chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn.

  1. Chấm dứt

6.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Social Tournaments có quyền đóng Tài khoản của Bạn bất cứ lúc nào quyết định riêng của mình, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện hành vi vi phạp pháp luật hiện hành trên Tài khoản của Bạn hoặc Tài khoản được sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp, bao gồm, nhưng không hạn chế rửa tiền.

6.2 Sau khi đóng Tài khoản của bạn tại Social Tournaments, Bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Tài khoản của mình hoặc bất kỳ Giải đấu nào được cung cấp trên Nền tảng. Việc bạn tham gia vào bất kỳ Giải đấu nào có thể vẫn đang tiếp tục chờ xử lý tại thời điểm đóng Tài khoản của Bạn sẽ bị hủy bỏ và Bạn sẽ không có quyền nhận bất kỳ Giải thưởng nào.

  1. Quyền Sở hữu trí tuệ

7.1 Dựa vào các mục đích của Thỏa thuận này, “Quyền Sở hữu trí tuệ” bao gồm là mọi phát minh, thiết kế, công thức, bí quyết, quy trình, phương pháp kinh doanh, bằng sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, mã, ý tưởng, bài viết, hình minh họa, hình ảnh liên quan đến Social Tournaments và bất kỳ hay tất cả tài liệu mô tả hoặc minh họa các tài sản nói trên, ở cả dạng bản in hoặc bản kỹ thuật số.

7.2 Tất cả Tài sản Trí tuệ sẽ luôn là tài sản của Social Tournaments. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ phát sinh do Thỏa thuận này hoặc việc Bạn sử dụng Nền tảng sẽ thuộc về Social Tournaments.

  1. Khiếu nại

Bạn có thể giải quyết bất kỳ khiếu nại nào thông qua địa chỉ email sau: [email protected]. Social Tournaments sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết mọi khiếu nại nhanh chóng và không chậm trễ.

  1. Giới hạn trách nhiệm

9.1 Bạn đồng ý Social Tournaments miễn trừ thiệt hại đối với những dạng thiệt hại hoặc mất mát sau, ngay cả trong từng trường hợp nếu Bên đối tác đã được thông báo về khả năng xảy ra mất mát hoặc thiệt hại đó:

9.1.1 tổn thất gián tiếp hoặc thiệt hại có tính chất hậu quả; hoặc

9.1.2 mất lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng hoặc khoản tiết kiệm dự kiến.

9.2 Social Tournaments sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản này trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Social Tournaments trong đó Social Tournaments bị ngăn cản thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này và việc không thực hiện được không liên quan đến lỗi của tổ chức hoặc sơ suất (“Sự kiện bất khả kháng”). Nếu Sự kiện bất khả kháng ngăn cản Social Tournaments tuân thủ về cơ bản các nghĩa vụ của tổ chức theo thỏa thuận này tiếp tục kéo dài hơn mười (10) ngày, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận – có hiệu lực ngay lập tức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản.

9.3 Social Tournaments sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ rủi ro nào liên quan đến công nghệ được sử dụng trên Nền tảng hoặc liên quan đến Tài khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối Internet, rủi ro giới thiệu phần mềm độc hại và bất kỳ rủi ro nào khác liên quan đến các bên thứ ba có thể truy cập trái phép vào Website hoặc Nền tảng. Social Tournaments sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự mất mát nào về thông tin nói trên do bất kỳ lỗi công nghệ nào khiến việc cung cấp năng lượng cho Trang web hoặc Nền tảng bị gián đoạn.